Ch.Thanksamillion de Sang Bleu HIC (dog) "Cooter"

Ch.Hiltons High Horizons
Ch.Fandango de Sang Bleu CD C-BAR
Chambery Cameo de Sang Bleu
Montre Fou de Sang Bleu
Ch.Frost Fires Deuces Wilde CD C-BAR
Hiltons High Hopes
Hiltons Wicked Witch C-BAR
"Cooter"
Ch.Hiltons Kadu Chateau Lynn CDX PC
Ch.Beauregard Koan Day Kem Vree
Kathline of Kiser Castle CD
Ch.Heather de Sang Bleu
Ch.Frost Fires Deuces Wilde CD C-BAR
Ch.Beauty de Sang Bleu
Hiltons Wicked Witch C-BAR